Yleisiä kysymyksiä

Mitä mukaan jotokselle?

Löydät varusteluettelon näiltä sivuilta myöhemmin. Kullekin partionjohtajalle toimitetaan myös luettelo pakollisista varusteista.

 

Kuka voi osallistua jotokselle?

Jotoksen reserviläissarja on kaikille täysi-ikäisille avoin kuntoliikuntatapahtuma, joka soveltuu erityisesti varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneille reserviläisille. Osallistuminen ei edellytä maanpuolustusjärjestön jäsenyyttä tai suoritettua asepalvelusta. Jotostehtävien sotilaallisuuden takia asepalveluksesta on kuitenkin selkeää etua jotoksen aikana. Jotoksen sotilassarja on tarkoitettu kaikille varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneille reserviläisille. Osallistuminen ei edellytä maanpuolustusjärjestön jäsenyyttä.

 

Pitääkö osallistujan olla armeijan käynyt?

Osallistuminen ei edellytä suoritettua asepalvelusta. Jotostehtävien sotilaallisuuden takia asepalveluksesta on kuitenkin selkeää etua jotoksen aikana.

 

Minkälaista kuntoa osallistuminen edellyttää osallistujilta?

Osallistuminen jotokselle edellyttää normaalia peruskuntoa.

 

Ovatko osallistujat vakuutettuja?

MPK:n tapaturmavakuutus on voimassa koulutuspaikalla ilmoittautumisen jälkeen. Matkat tilaisuuksiin eivät sisälly vakuutukseen. Vakuutus ei korvaa omien tavaroiden (kännykkä, vaatteet, kellot yms.), auton, veneen yms. rikkoutumista tai katoamista pois lukien henkilövahingon yhteydessä syntyneet yksityistapaturmavakuutusehdoissa mainitut materiaalivahingot (silmälasit, kuulokojeet tms).

 

Saako osallistumisesta kertausharjoitusvuorokausia?

Puolustusvoimat myöntää jotokseen osallistuville asevelvollisille kaksi rinnasteista kertausharjoitusvuorokautta.

 

Palautetaanko osallistumismaksu, jos joutuu peruuttamaan osallistumisensa?

Ilmoittautumisen voi peruuttaa 21 vuorokautta ennen kurssin alkua MPK-kortin kautta tai ilmoittamalla perumisesta koulutus- ja tukiyksikköön. Tämän jälkeen kurssille osallistumista ei voi peruuttaa ilman pätevää syytä ja kurssimaksu on maksettava. Päteväksi syyksi perumiseen katsotaan esimerkiksi lääkärintodistuksella todettu sairaus.

 

Kuinka turvallista on jotokseen osallistuminen?

Kurssista tehdään turvallisuussuunnitelma. Siihen kirjataan tapahtuman turvallisuudesta vastaavien henkilöiden tiedot, arvioidaan tapahtuman riskit sekä tehdään suunnitelma niiden hallitsemiseksi. Suunnitelmassa käydään läpi muun muassa tapahtuman henkilöstön ensiapu-, alkusammutus- ja evakuointivalmiudet sekä onnettomuustilanteessa toimiminen. Osallistujan tulee noudattaa kurssinjohtajan ja kouluttajien antamia ohjeita kaluston käytöstä ja koulutuspaikalla toimimisesta. Kursseilla noudatettava turvallisuus on käsitelty tarkemmin MPK:n Kurssiturvallisuuskäsikirjassa.

 

Onko ampuminen jotoksella turvallisesti järjestetty?

Jotoksen rasteilla ampuminen on johdettua ja tarvittaessa opastettua, turvallisesti organisoitua toimintaa.

 

Voivatko kaikenikäiset osallistua jotokselle?

Alaikäraja jotokselle osallistumiseen on 18 vuotta.

 

Minkälaisessa maastossa jotoksella liikutaan?

Panssarijotos 2018 järjestetään eteläisen Hämeen vaihtelevassa kansallismaisemassa.

 

Miten kuvaaminen on tapahtumassa järjestetty?

Tapahtuman aikana voi ottaa valokuvia. Jos kuvaaminen on rajoitettu jollakin alueella, siitä ilmoitetaan osallistujille tapahtuman alussa. MPK:n edustajat kuvaavat jotoksen aikana. Kuvia käytetään MPK:n omassa viestinnässä, kuten esitteissä ja koulutuksia koskevissa lehtikirjoituksissa. Mikäli joku ei halua itseään kuvattavan, hänen tulee ilmoittaa kuvaajalle asiasta.

 

Voiko jotokselle osallistua myös muunmaalaiset kuin suomalaiset?

Jotokselle voivat ilmoittautua myös ulkomaiset partiot. Heitä varten verkkosivuilla julkaistaan oma ilmoittautumislomake myöhemmin.

Powered by JS Network Solutions